Dvarai

Joniškėlio dvaro sodyba

Tai vienas didžiausių Lietuvoje išlikusių dvaro ansamblių: 24 ha plote išsidėstę 20 pastatų, užveistas parkas. Klasicistiniuose rūmuose, statytuose XVIII a. antroje pusėje, įsikūrusi Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų stotis. Rūmuose yra dvaro ir bandymų stoties kūrimo istorijos ekspozicija. Vedamos ekskursijos po objektą ir apylinkes.

Objektas statytas

XVIII a.

Buv. objekto savininkai

Ignas Karpis

Objekto architektai

Fr.Lehmanas

Papildoma informacija:

Dvaras minimas nuo 1684 m. Nuo XVII a. pabaigos Joniškėlio dvaras priklausė Karpiams.

Gausioje Joniškėlio dvarininkų Karpių giminėje būta visokiausių žmonių. Pavyzdžiui, Ignas Karpis (1780–1808) testamente įrašė, kad dalis dvaro pajamų būtų skiriama ligoninei ir mokyklai išlaikyti. Joniškėlio ligoninė tapo pirmąja kaimo ligonine Lietuvoje, o Joniškėlio parapinė mokykla – pirmąja šio tipo mokykla Lietuvoje, kur valstiečių vaikus imta mokyti žemės ūkio pagrindų, žinias siejant su gamybine praktika tam tikrame paskirtame plote. Karpių giminėje būta ir tokių, kurie nuslėpė Igno Karpio testamento teiginį, kad jo dvarų valstiečiai, nors ir negavę žemės, paleidžiami iš baudžiavos.

Karpių klestėjimo laikais XIX a. Joniškėlis nurodomas, kaip vienos didžiausių Kauno gubernijoje dvarų valdų centras, kuris kartu su valdomais kaimais sudarė 47984 dešimtinių žemės plotą su 9604 valstiečiais.

Šiuo metu dvaro pagrindiniame pastate veikia muziejus.

Lankymas mokamas.

Darbo (lankymo) laikas:

Darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00.

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti