Dvarai

Antakalnio dvarelis

“Įspūdingiausia išlikusi sodyba Antakalnio g. 8-12. XVIII a. pabaigoje čia buvo vyskupo Dovydo Pilchovskio vasaros rezidencija, o XIX a. pradžioje – garsi Tivolio smuklė. Didžiulio (beveik 3 ha) užmiesčio dvaro parko planas buvo reguliarus, o XIX a. I pusėje įgijo peizažinę struktūrą. Medinis šeimininkų namas, stovintis sklypo gilumoje, išsaugojo baroko bruožus: archajišką planą su mūrinėmis vidaus sienomis, kompaktišką tūrį, smailėjantį dvipakopį stogą. XIX a. II ketvirtyje pastatyta mūrinė oficina, medinis namas prie gatvės, 8 dešimtmetyje – mūrinės oranžerijos (neišlikę). Sodyba ilgokai priklausė karininkui Boleslavui Lastauskui, iš kurio ją 1899 m. nusipirko inžinierius Stanislovas Blaževičius, tais pačiais metais atnaujinęs pastatus. Senajam namui ir oficinai pristatyti puošnūs drožinėti prieangiai”.

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti