Dvarai

Bistrampolio dvaro sodyba

Bistrampolio dvaras apie tris šimtmečius priklausė Bistramams. Istorikas dr. K.Avižonis, remdamasis lenkų herbynais, mini 70 bajorų pavardžių, kurie įvairiais būdais iš Lenkijos persikraustė į Lietuvą. Jų tarpe yra ir Bistramai. Ši Bistramų giminės šaka naudojo herbą Tarnawa. Herbo skyde raudoname lauke yra platus sidabrinis kryžius, o prie jo dešiniojo krašo – auksinės spalvos pusmėnulis. Pasak legendos, herbas į Lenkiją atkeliavęs XI a. Boleslovo Dosniojo ar Kazimiero Teisingojo laikais iš Rodoso salos.
Herbą atnešęs Boguchvalas, kuris mūšyje prie Tarnavos kalno nugalėjęs pagonis. Šį herbą turėjo daug Lenkijos bajorų. Carinėje Rusijoje jį naudojo Tumanskiai, Tarnovskiai.

Papildoma informacija:

Dvaras priklauso VŠĮ “Jaunimo integracijos galimybių centras”. Dvaro restauracijai ir pritaikymui turizmo reikmėms iš ES struktūrinių fondų gauta 1 809 373 litų parama. Jau ir iki to buvo padaryta nemažai darbų – išasfaltuotas kelias iki dvaro, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, išvalyti tvenkiniai ir sutvarkytas parkas.

2008 m. pabaigoje atgaivintuose centriniuose dvaro rūmuose bus įrengti svečių namai, konferencijų salės, muziejus. Seniausiame dvaro pastate ledainėje įsikurs turizmo informacinis centras. Ant vadinamojo Birutės kalno, ūksmingame dvaro parke, bus atstatytas parko paviljonas. Buvusioje dvaro elektrinėje bus įkurtas knygnešystės muziejus, kuriame bus eksponuojamas kryžius, po kuriuo mirė knygnešys J.Bielinis.

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti