Dvarai

Veliuonos dvaro sodyba

Veliuonos dvaro rūmai – vieni didžiausių ir gražiausių medinių klasicistinių dvarų rūmų Lietuvoje. Veliuonos dvaras, ilgą laiką buvęs karališkasis dvaras, XIX a. pr. atiteko Žemaičių seniūnui J.Poniatovskiui, vėliau – bajorams Zaleskiams, iš kurių labiausiai išgarsėjo 1852 m. Veliuonos dvare gimęs Vladislovas Zaleskis, tapęs Tebų (Graikija) arkivyskupu, popiežiaus apaštaliniu nuncijumi. Iki šių dienų išlikę mediniai dvaro rūmai, statyti 1818 – 1820 m. Priešais rūmus – erdvus, ovalios formos, itin gražus parteris. Rūmuose įrengta Veliuonos krašto buities ir istorijos ekspozicija.
Objektas statytas

XIX a. I ketvirtis

Buv. objekto savininkai

Mykolas Zaleckis (iki 1901 m.), Agijus P.Vakselis (1909-1940 m.).

Objekto architektai

Parko projektuotojas – Vladislovas Mykolas Zaleskis.

Literatūra

Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. II tomas. Vilnius, 1994, p.450-451. Panemunių regioninis parkas. Žymiausi Vakarų Lietuvos parkai // Žemaičių žemė. 2004, Nr.2.

Papildoma informacija:

Atlikus medienos dendrologinį tyrimą paaiškėjo, kad stogo konstrukcijos rąstai nukirsti 1817 m. Taigi, spėjama, rūmai pastatyti apie 1820 m. Išlikę 1984 m. restauruoti plytų mūro rūsiai, dengti kryžminiais skliautais. Manoma, jog tai senesnio pastato reliktas. Vienoje rūsio patalpoje išlikęs ir itin senas židinys.

Medinis rūmų dekoras – tobulai interpretuotų klasicistinių formų kūrinys. Keturių aukštų kolonų portikas turi visus dorėninio orderio elementus – kapitelius, triglifus su lašais, modiljonus. Trikampio frontono timpane įkomponuotas pusapskritis švieslangis. Antras žemesnis portikėlis priglaustas prie rytinio rūmų galo – čia buvo įėjimas į nedidelį galinių patalpų koridorių. Portikėlio cokolyje įspraustos rūsio durys. Fasaduose tolygiai išdėstyti stačiakampiai langai, rėmų skaidomi į 8 dalis.

Lankymas mokamas.

Darbo (lankymo) laikas:

Antradienį-penktadienį nuo 9.00 iki 17.00, šeštadienį nuo 9.00 iki 16.00

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti