Dvarai

Pučkorių palivarko sodyba

Nors Puškarnios dvaras gyvavo 14 a., tačiau iki šių dienų išliko 18 ir 19 a. pradžios palivarko (nedidelis dvaras – feodalinių laikų Centrinės ir Rytų Europos šalių dvaro padalinys su atskira sodyba, ūkiniais pastatais, dirbamomis ir kitomis žemėmis, sudaręs atskirą ūkininkavimo vienetą) pastatų kompleksas, išsidėstęs abipus Vilnios. Iki 18 a. vidurio priklausęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybės iždui ir buvęs Artilerijos vadovybės žinioje, dvaras su 6 valakais žemės vėliau atiteko lenkų didikams: Zaborovskiui, Loskarevui, Sidorovičiams, Izmailskiams.

Palivarko pastatai gana gerai išsilaikę. Dešiniajame Vilnios krante stovi buvusio kumetyno medinis vieno aukšto gyvenamasis namas. Šalimais – daržinė, svirnas ir tvartas. Kairiajame upės krante – beveik nepakitęs medinis su mūriniais pamatais gyvenamasis namas, kadaise turėjęs puošnų interjerą.

Dabar tai privati nuosavybė.

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti