Dvarai

Burbiškio dvaro sodyba (Radviliškio raj.)

Tai XIX pabaigos – XX amž. pradžios dvaro ansamblis. 20 amž. pradžioje akmens mūro svirnas rekonstruojamas į gyvenamąjį namą, prie kurio pristatyti kiti pastatai, kaip savotiška romantinio stiliaus tvirtovė, sudaranti uždarą kiemą.
Iš visų Radviliškio rajone esančių dvarų Burbiškio dvare XX a. pr. buvo sukaupta bene daugiausia meno vertybių. Burbiškio dvaras pasižymėjo senosios bajoriškos dvarų kultūros puoselėjimu. Dvaro savininkai Baženskiai kūrė didelį ir puošnų parką, jame statė paminklus, skulptūras, kaupė archyvą ir biblioteką. Dauguma meno vertybių dvarininko Mykolo Baženskio užsakymu sukūrė skulptorius Kazimieras Ulianskis (1878–1914). M. Baženskis dvarą paveldėjo 1903 m. po tėvo Mykolo-Ignoto Baženskio mirties (mirė 1902 m.). Dvarininkas M. Baženskis jaunystėje mokėsi Rygoje, vėliau buvo išsiųstas mokytis Į Galiciją, po to studijavo agronomijos mokslus Leipcige. Pasižymėjo romantiškomis aspiracijomis, dievino kompozitorių Štrausą ir labai mėgo skaityti poeto Adomo Mickevičiaus poemas. O jose buvo plačiai aprašyta Lietuvos praeitis, lietuvių kovos su kryžiuočiais. Garsaus ir mylimo poeto kūryba pažadino domėjimąsi istorija, Lietuvos praeitimi ir senove. Dar tebesimokydamas toli nuo tėviškės M. Baženskis svajojo, kaip papuošti Burbiškio dvaro parko gėlių daigynas Burbiškio dvaro parką gražiais meno kūriniais. Baigęs mokslus Vokietijoje jis sugrįžo į Burbiškio dvarą ir pats ėmėsi tvarkyti ūkį. Čia gyvendamas neatsisakė savo sumanymo skulptūromis išgražinti tėvo įrengtą parką. Ieškojo gabaus menininko, galinčio tą jo sumanymą įgyvendinti. 1910 m. M. Baženskis susipažino su jaunu ir gabiu skulptoriumi K. Ulianskiu. Dailininkas 1907 m. buvo baigęs skulptūros mokslus Lenkijoje. Mokėsi Varšuvoje pas skulptorių H. Marcevskį, o Krokuvos dailės akademijoje pas skulptorių Konstantiną Laščką. K. Ulianskis, baigęs mokslus, gyveno Panevėžyje ir dirbo įvairius skulptūros darbus bažnyčioms. M. Baženskiui skulptorių, atrodo, bus rekomendavęs dvarininkas Karpis. Nors galėjo ši pažintis užsimegzti ir per Petrą Vileišį. K. Ulianskis buvo žinomas kaip gabus, darbštus ir kuklus menininkas. Kaip tik tokios savybės labai patiko M. Baženskiui. Šis, kaip ir dera turtingam dvarininkui, tapo mecenatu – pasiėmė skulptorių į kelionę po Italiją. Buvo aplankytos ir kitos Europos šalys. Šios kelionės metu, besilankant žymiausiuose meno centruose, matyt, atsirado susitarimas tarp dvarininko mecenato ir skulptoriaus. Tuomet galėjo būti aptarti ir numatyti ateities darbai, suplanuota skulptūrų išdėstymo parke tvarka, nes 1911 m. Burbiškio dvaro parke jau pastatomas pirmasis paminklas, kuriamos kitos skulptūros.

Papildoma informacija:

Kasmet gegužės mėnesį dvare vyksta festivaliai – tulpių žydėjimo šventės.
Informacija tel.: (8~422) 42 001, (8~422) 42 005, (8~698) 77 973.
2009 metais Tulpių šventė vyks gegužės 9 d.

Darbo (lankymo) laikas:

balandžio 1 d. – spalio 31 d.
antradieniais – sekmadieniais 9.00–17.00 val.

Lankymas mokamas.

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti