Dvarai

Brėvikių dvaro sodyba

Brėvikių dvaras pasiekiamas iš Alsėdžių miestelio pavažiavus 3 km į rytus. Dvaras nuo senovės laikų priklausė senai žemaičių bajorų Narutavičių giminei. Ši giminė gavusi herbą 1413 m. Horodlės aktų metu. Ta proga senoji jų pavardė Norutis buvusi pakeista į Narutowicz.

Šiame dvare gimė Stanislovas Narutavičius (1862–1932), liberalas dvarininkas, “Alsėdžių Respublikos” kūrėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Jo brolis Gabrielis Narutavičius (1865–1922) – žinomas mokslininkas profesorius, 1922 m. buvo išrinktas pirmuoju Lenkijos Respublikos prezidentu.

Iki mūsų dienų išliko medinis gyvenamasis namas (rūmas), svirnas, rūsio likučiai, dalis senosios dvaro alėjos. Pradėtas rengti Stanislovo Narutavičiaus muziejus.

Papildoma informacija:

Išlikęs pagrindinis – ponų namas tradicinės (liaudiškos) architektūros, vėliau įgavęs liaudiškojo klasicizmo bruožų. Pastatas vieno aukšto su mansarda ir rūsiais, monumentalaus tūrio, buvęs “L” raidės formos plano. Dabar išlikęs pagrindinis stačiakampis tūris. Kiti, sunykę dvaro laikotarpio pastatai: rekonstruotas svirnas, kumetyno liekanos. Išlikusi liepų ir klevų alėja abipus pagrindinio kelio į sodybą, pavieniai seni, stambūs klevai (kamienų skersmuo iki ~ 1,2 m).

Naujasis dvaro savininkas planuoja įkurti dvare medžio restauravimo dirbtuves, puoselėti medžio restauravimo senąsias tradicijas.

Apie autorių

dvarininkas

Teksto komentarai

Komentuoti